Levens- en zingevingsvragen

Je bevindt je op een punt dat je je afvraagt wat de zin is van het leven of van wat je doet. Je mist je drive om je met toewijding voor iets of iemand in te zetten. Mogelijk kun je er een oorzaak voor aanwijzen, bijvoorbeeld een gebeurtenis die alles anders maakte. Denk aan een teleurstelling, een verlies of een onvervuld verlangen. Mogelijk weet je helemaal niet hoe je op dit punt bent aangeland; je constateert het op een dag ineens.

Hoe kom je uit dit labyrint waarin je bent vastgelopen?
Welke weg moet je bewandelen om een nieuw, nog onbekend doel te vinden?
In mijn persoonlijke begeleiding leer ik je Veranderingsgericht Kijken om (weer) zicht te krijgen op je drijfveren, je zingevings- of krachtbronnen en laat ik je VerKennen welke stappen je kunt zetten om met nieuwe passie je leven, werk of relaties weer vorm te geven.

Aanpak:

  • Intake
  • Formuleren van vraag- en doelstelling
  • Persoonlijk plan van aanpak opstellen en uitvoeren
  • Inzet passende instrumenten en technieken

Resultaat:

  • Zicht op je drijfveren
  • Zicht op je zingevingsbronnen
  • Zicht op jouw identiteit en waar jij voor staat
  • Zicht op voor jouw belangrijke normen en waarden
  • Met deze inzichten een nieuwe koers kunnen gaan varen