Profiel

Mijn naam is Vrouwkje Kuiper. Graag stel ik me aan je voor. Na bijna 35 jaar professionele ervaring in begeleiding van mensen ben ik in 2015 gestart met mijn eigen bureau VK Coaching. Mijn loopbaan begon ik in de gezondheidszorg, waarin ik naast het uitvoeren van diagnostisch onderzoek veel leerlingen, stagiaires en patiënten begeleidde. Ik ontdekte dat vooral in deze persoonlijke begeleiding mijn hart en mijn kracht lagen. Dit heeft in 2002 geleid tot mijn besluit om me te bekwamen in loopbaanbegeleiding. Na een gedegen Post-HBO-opleiding ben ik gestart als loopbaanadviseur bij een grote landelijke organisatie. Vanaf die tijd is mijn expertise als loopbaanprofessional enorm gegroeid, wat zich onder meer uit in mijn CMI-certificering als Register Loopbaanprofessional.

Zowel in mijn persoonlijke als in mijn professionele leven vormen verliezen en veranderingen met de noodzakelijke aanpassing daaraan een belangrijk thema. Op de arbeidsmarkt, binnen organisaties en in loopbaantrajecten merkte ik dat er over het algemeen onvoldoende kennis of aandacht is voor dergelijke, vaak existentiële, kwesties. Het belangrijkste vond ik dat er dan meestal onbewust niet genoeg recht werd gedaan aan de kwetsbare positie waarin de betrokkene zich dan vaak bevindt. Dit vormde mijn motivatie om me te specialiseren in VerliesKunde. Deze combinatie maakt dat ik me onderscheid in de resultaten die de uitkomst zijn van mijn begeleiding.

Mijn Missie
Ik beoog een bijdrage te leveren aan het welbevinden en optimaal functioneren van mensen en organisaties op zowel persoonlijk als op professioneel vlak. Dit wil ik bereiken door advies, training en begeleiding te geven in verlies- en veranderingsprocessen en coaching te bieden bij persoonlijke en professionele ontwikkeling.
In mijn begeleiding laat ik mensen op Verhaal Komen, hun VeerKracht hervinden en Veranderingsgericht Kijken naar nieuwe mogelijkheden. Ik bied begeleiding en training om de nieuw gevormde doelen of wensen stapsgewijs te kunnen realiseren.

Mijn Visie
Ik geloof erin dat je na een verlies of verandering met een grote impact op je leven in staat bent om je VeerKracht te hervinden en aan te wenden om weer een goede invulling te kunnen geven aan je leven of werk. Ik ondersteun je bij het (her)vinden van je VeerKracht en het VerKennen van je persoonlijke krachtbronnen, je eigenwaarde en zelfvertrouwen, je zin- of betekenisgeving, bezieling en perspectief. Dit zie ik als belangrijke voorwaarden voor ieders welbevinden in persoonlijk of professioneel functioneren.