Verliesbegeleiding

Inleiding
Iedereen wordt in zijn leven geconfronteerd met verliezen. Verlies van een geliefde, een relatie, gezondheid, een miskraam, werk, een vertrouwde omgeving, geloof, idealen: verlies kent vele gezichten. Hoe we deze verliezen ervaren en hoe we er mee omgaan, verschilt van mens tot mens. De basis hiervoor is al in onze vroegste jeugd gelegd en komt voort uit de manier waarop we gehecht zijn aan onze ouders of opvoeders.

Rouw is een normaal, gezond en noodzakelijk aanpassingsproces na het verlies van een betekenisvol iemand of onderdeel uit ons leven, waar we aan gehecht waren. Veel mensen beschikken zelf over het vermogen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Zij vinden een weg tussen het verlies, dat écht heeft plaatsgevonden en het leven dat tegelijkertijd dóór gaat. Vaak vindt men hierbij in de eigen sociale omgeving voldoende steun in de vorm van een luisterend oor of praktische hulp. Soms is steun uit je omgeving niet voldoende aanwezig of schiet die tekort. Of soms lijk je zelf niet bij machte om met je verdriet om te gaan. Om verschillende redenen kun je vastlopen na een verlies. Dan is het fijn om met deskundige begeleiding je rouwproces vorm te geven.

Met de vele rouwmythes waar we door worden omgeven maken we in mijn begeleiding korte metten. Goedbedoelde uitspraken als ‘het een plekje geven’, ‘loslaten’ of ‘verwerken’ veronderstellen dat er een moment komt waarop de rouw ’klaar’ of ‘voorbij’ moet zijn. Het veronderstelt ook dat de band met het verlorene ‘doorgesneden’ moet worden en dat je het achter je moet laten. Niet alleen reacties uit de omgeving, maar ook eigen aannames over hoe je hoort te rouwen staan vaak in de weg om je goed te kunnen gaan verhouden met hetgeen verloren is. Je krijgt handreikingen om op je eigen manier een nieuw evenwicht te vinden.

Verliesbegeleiding
In mijn verliesbegeleidingstrajecten is oog voor zowel de verliesaspecten als voor herstelmogelijkheden. We kijken naar psychische, fysieke en sociale factoren. Alles is erop gericht om een nieuw evenwicht te vinden. Het hele verhaal komt aan bod: je pijn en je kracht, je verdriet en je verlangen, je wanhoop en je hoop, het vallen en weer opstaan.

Je ontdekt hoe je een andere verbinding met het verlorene aan kunt gaan en er een nieuwe betekenis aan kunt geven. Je krijgt zicht op je hechtingsstijl, de manier waarop je met je verlies omgaat en je plek of rol in de systemen waar je onderdeel van uitmaakt. Je gaat op Verhaal Komen en je eigen VeerKracht weer terug vinden. Door Veranderingsgericht te Kijken zul je ervaren dat er een weg is naar een nieuw toekomstperspectief en nieuwe zingeving. Je gaat je steun- en je krachtbronnen ontdekken. Je krijgt weer grip op je leven. Om hierin te kunnen gaan geloven spreken we je VerbeeldingsKracht aan. Ik leid je als een gids door dat grillige, onbekende landschap.

Aanpak:

 • Intakegesprek en formuleren vraag- en doelstelling
 • de impact van je verlies wordt in kaart gebracht
 • de steun die je ervaart of mist uit je sociale netwerk wordt geïnventariseerd
 • onderzoeken van de manier waarop je tot dusverre bent omgegaan met het verlies
 • opstellen begeleidingsplan: wat is er nodig om het gewenste doel te bereiken en in welk tijdsbestek
 • uitvoeren begeleidingsplan

Resultaat:

 • Hervinden van je VeerKracht
 • Adequate aanpassingsstrategieën
 • Hernemen van je eigen regie
 • Vinden van zin- of betekenisgeving
 • Vinden van een nieuw evenwicht
 • Op Verhaal Komen
“Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
als kamers die gesloten zijn
of als boeken in een volslagen vreemde taal.
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.
En het gaat erom ‘alles te leven’.
Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk,
zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag,
in het antwoord terug vinden.”

(Rainer Maria Rilke, uit: Brieven aan een jonge dichter, 1929)