VK Coaching biedt de sleutel voor succesvolle loopbaaninterventies

Heb je je al eens afgevraagd waarom reorganisaties of door te voeren veranderingen vaak stroever verlopen dan voorzien? Of waarom re-integratie-, outplacement- of ontwikkeltrajecten niet opleveren wat ervan werd verwacht? En waarom medewerkers alle ontwikkelgesprekken ten spijt maar op dezelfde rotonde blijven rijden en geen afslag durven te nemen? VK Coaching biedt met onderstaande programma’s uitkomst!

Voor wie:

 • voor alle functionarissen die betrokken zijn bij het opstellen van kaders voor nieuwe reorganisatierondes en/of van-werk-naar-werktrajecten
 • voor alle functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoer van werk-naar-werktrajecten (onder meer HR-adviseurs, teammanagers, casemanagers, mobiliteitsadviseurs)
 • voor leidinggevenden en HR-adviseurs bij het maken van afspraken met medewerkers over individuele outplacement, los van reorganisaties
 • voor leidinggevenden en HR-adviseurs die ontwikkel- en functioneringsgesprekken voeren,

Programma Missing Link

Wanneer

 • bij reorganisaties
 • bij re-integratie en outplacement
 • bij verbeteringstrajecten t.a.v. functioneren medewerkers

lees meer over Programma Missing link ↓

Programma De POP-Rotonde

Wanneer:

 • bij ontwikkelingstrajecten van medewerkers
 • bij loopbaanvraagstukken van medewerkers

lees meer over Programma De POP-Rotonde ↓


Programma Missing Link

Waarom het programma Missing Link:
Reorganisaties, re-integratie, outplacement en verbeteringstrajecten brengen transitieprocessen op gang, zowel binnen de organisatie, als bij de individuele medewerkers. Deze processen lopen vaak niet gelijk op, waardoor een kloof kan ontstaan tussen de doelstellingen van de organisatie en wat individuele medewerkers willen of kunnen. Daarom vragen deze processen om specialistische kennis en benadering. Dit vormt een belangrijke factor voor het realiseren van de doelstellingen. In veel organisaties is deze kennis echter de missende schakel voor het behalen van het beoogde resultaat. Mijn programma Missing Link geeft je hiervoor de sleutel in handen!

Hoe werkt het programma Missing Link:
We starten met een inventarisatiegesprek. Daarin formuleren we de vraag- en doelstelling. We brengen hiervoor relevante gegevens in kaart, zoals de context, welke kennis er al is van transitieprocessen, wat er al is gedaan en wat er (nog) nodig is. In een training of workshop reik ik ontbrekende kennis en vernieuwende inzichten aan, waardoor bewustwording ontstaat. Daarnaast geef ik mogelijkheden voor passende interventies. Dit tezamen vormt het vertrekpunt voor het succesvol door kunnen voeren van voor de organisatie of medewerker noodzakelijke veranderingen of ontwikkelingen. Zowel de belangen en behoeften van de organisatie als die van de individuele medewerkers worden daarbij in het oog gehouden.

Het resultaat van het programma Missing Link:
Met de juiste kennis en de juiste aanpak:

 • worden de mogelijkheden om doelstellingen te kunnen realiseren vergroot;
 • wordt het draagvlak van de werknemers en hun verbondenheid met de organisatie vergroot;
 • kunnen medewerkers die de organisatie moeten verlaten zich eerder op een goede manier los maken van hun oude functie en zich sneller en beter op een toekomst buiten het bedrijf richten;
 • krijgen medewerkers inzicht in hun drijfveren, ambities, houding, gedachten, emoties en gedrag;
 • leren medewerkers het effect van hun handelen of communiceren te vergroten.

Programma De POP-Rotonde

Waarom het programma de POP-Rotonde:
Heb je je al eens afgevraagd waarom ontwikkeltrajecten niet opleveren wat ervan werd verwacht? Waarom medewerkers alle persoonlijke ontwikkelplannen ten spijt maar op dezelfde rotonde blijven rijden en geen afslag durven te nemen? Met dit programma bekent uw medewerker kleur!

Loopbaanvraagstukken en (persoonlijke) ontwikkelingsvraagstukken brengen veranderingen met zich mee. Veranderingen, ook al zijn ze gewenst, dragen tegelijkertijd een verlies in zich: er moet iets worden los gelaten. Daarvoor bestaat vaak angst. Deze angst belemmert mensen vaak in het doorhakken van knopen. Daarom vragen deze processen om specialistische kennis en benadering. Dit vormt een belangrijke factor voor het realiseren van werkelijke veranderingen of het durven maken van keuzes. In veel organisaties ontbreken de specifieke kennis en vaardigheden voor de juiste interventies die bij loopbaanontwikkeling horen. Mijn programma de Pop-Rotonde leidt medewerkers naar de juiste afslag!

Hoe werkt het programma de POP-Rotonde:
We starten met een inventarisatiegesprek. Daarin formuleren we de vraagstelling en doelstelling. We brengen hiervoor relevante gegevens in kaart, zoals de aanleiding, de achtergrond, aanwezige competenties, te ontwikkelen competenties, aanpassingsstijlen, mogelijke belemmeringen, drijfveren, ambities. Input uit eerdere POP- of ontwikkelgesprekken kan uiteraard worden meegenomen. De geïnventariseerde gegevens vormen het vertrekpunt van dit coaching programma.
De medewerker krijgt opdrachten om groei op de onvoldoende aanwezige competenties te kunnen realiseren. De voortgang wordt gevolgd. Indien de medewerker een nieuw loopbaanplan voor ogen staat, krijgt de medewerker handvatten om een concreet en realistisch actieplan op te stellen, waar ook een tijdspad aan is gekoppeld.

Het resultaat van het programma de POP-Rotonde:

 • de medewerker krijgt inzicht in drijfveren, ambities, houding, gedachten, emoties en gedrag;
 • de medewerker leert het effect van handelen of communiceren te vergroten;
 • zichtbare ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie;
 • keuzes vanuit intrinsieke motivatie;
 • concreet actieplan met tijdspad.