Persoonlijke en/of professionele groei

Heb je het gevoel op een kruispunt in je leven te staan?
Weet je niet welke richting je moet kiezen?
Wil je je verder ontwikkelen in je loopbaan en daarvoor competenties versterken?
Hinderen mentale of fysieke klachten je welbevinden of functioneren?
Voel je je onbegrepen in communicatie- of interactie met anderen?
Kost het je moeite om met lastige situaties om te gaan?
Loop je steeds vast in je relaties?

Deze vragen kunnen spelen in je leven, je relaties, je loopbaan of om andere redenen. Ze vormen vaak aanleiding voor coachvragen.

Door stress, vermoeidheid of concentratieproblemen e.d., raakt je VeerKracht zoek. Je bent uit balans. Soms lijkt het op een depressie of een burn-out. De onderliggende oorzaak wordt meestal niet onderkend, waardoor er geen wezenlijke verandering optreedt en de klachten steeds terugkeren. Vaak ligt er iets uit het verleden aan ten grondslag waarvan je je niet altijd bewust bent, bijvoorbeeld een oud verlies of doorgegeven patronen uit de familiegeschiedenis. Ook kan het zijn dat aangeleerde aanpassingsstrategieën nu niet meer volstaan.

Communicatie- of gedragsaspecten kunnen ook aanleiding geven tot een coachvraag, evenals de wens om bepaalde competenties te versterken. Voorbeelden zijn niet goed (meer) kunnen voldoen aan je functie-eisen, je willen ontwikkelen voor een andere functie, vastlopen in je relaties, communicatie met anderen (in je werk of privé) verloopt niet zoals je wenst, mensen begrijpen je intenties, gedrag of woorden niet zoals jij het bedoelt etc.

In het coaching traject proberen we zicht te krijgen op de dieper liggende lagen. Dat doen we niet alleen cognitief, we onderzoeken ook de eronder liggende emoties en gevoelens. Die bepalen namelijk in grote mate ons handelen. Alleen op deze manier is werkelijke en duurzame verandering of groei mogelijk.

Je krijgt zicht op je persoonlijke eigenschappen, je drijfveren of ambities, je talenten, je overtuigingen, je normen en waarden en je gedragspatronen. Je zult je VeerKracht hervinden en je zelfvertrouwen vergroten. Van daaruit maken we een vertaalslag naar je persoonlijke of professionele doelen. Wat wil je inzetten waarover je al beschikt en wat wil je veranderen of ontwikkelen om te kunnen groeien? Hoe pak je dat aan? Je zult versteld staan over je eigen VeerKracht en je VeranderKracht. In het traject bied ik je een veilige omgeving waarin ik je stimuleer en uitdaag om in je eigen tempo je eigen stappen te durven zetten om een nieuwe Koers te gaan varen.

Wanneer:

 • Bij stress of burn-out
 • Bij onbegrepen psychische en/of lichamelijke klachten
 • Bij relationele problemen
 • Voor het versterken van communicatie- of gedragsvaardigheden
 • Voor het ontwikkelen of versterken van competenties

Aanpak:

 • Intake en formuleren vraag en doelstelling
 • Opstellen en uitvoeren begeleidingsplan
 • Voeren van individuele coaching gesprekken
 • Inzet passende instrumenten en technieken

Resultaat:

 • blijvende veranderingen,
 • verhoogd welbevinden,
 • sterkere uitstraling,
 • effectiever communiceren en handelen,
 • betere contacten met anderen,
 • beter functioneren.